);
Game of stocks

En aktiepodd med case och två aktienördas diskussioner

Avsnitt 3 – Våra investeringsprocesser Del 1

I avsnitt 3 går vi igenom hur våra investeringsprocesser ser ut, vi kommer i första avsnittet fokusera på det kvalitativa i processen. Nedan hittar du länkar till inlägg där du kan läsa om hur vi använder modeller och om våra processer om du vill läsa mer.

Porters kraft model – en analysmodell för bolags konkurrenskraft

PESTEL – en analysmodell för omvärldsfaktorer

Mazlows trappa – en modell för cyklikalitet

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 2: Produktkännedom och affärsmodell

Lär dig fundamentalanalys del 3: Ledning och ägarbild

Lär dig fundamentalanalys del 4: Vallgravar

Mall för analys

Avkastning på dig !

#GameofStocks #GoS

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2023 Game of stocks

Tema av Anders Norén